akademik

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1- Dinler, H. & Cevher-Kalburan, N. (2021). The Effect of Poetry Focused Supportive Educational Program to Preschool Children’s Phonological Awareness, Kastamonu Education Journal, 29(5), 1034-1051. (ULAKBİM) DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.715624

2- Dinler, H., Simsar, A. & Yalçın, V. (2021). 3-6 Yaş Çocukların 21. Yüzyıl Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. e-Kafkas Journal of Educational Research, 8 (2), 281-303. (ULAKBİM – EBSCO) DOI: https://doi.org/10.30900/kafkasegt.941467 

3- Işıkoğlu Erdoğan, N., Aydoğan, S., Efe Kendüzler, S., Dülger, E., Aydın, A., & Dinler, H. (2021). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocukları Değerlendirmedeki Yeterlilik Düzeyleri ve Kullandıkları Araçlar. Yaşadıkça Eğitim, 35(1), 1-19. (ULAKBİM – EBSCOhttps://doi.org/10.33308/26674874.2021351230 

4– Dinler, H. , Simsar, A. & Doğan, Y. (2020). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Geri Dönüşüme Yönelik Düşüncelerinin İncelenmesi. Çocuk ve Gelişim Dergisi, 3 (5), 1-11. (ULAKBİM) DOI:  https://doi.org/10.36731/cg.659567

5- Dinler, H. , Simsar, A. & Doğan, Y. (2020). 5-6 Yaş Çocukları için 21. Yy Becerileri Ölçeği (DAY-2): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. MJER Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(32)78-97. (ULAKBİM) DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.258.5 


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1- Dinler, H. & Yalçın, V. (2022). Erken Çocukluk Döneminde Gelişen Zihin: Neden ve Nasıl? Growth Mindset in Early Childhood: Why and How? 8th International Academic Studies Conference (UBCAK-2022), 15-17 Mart 2022, Online.

2- Middleton, J., Tours, S., Simsar, A., Orville, A., Bucha, P. & Dinler, H. (2021). Online Education in the United States and Turkey during the COVID-19 outbreak. 44th Annual Conference Eastern Educational Research Association (EERA-2021), 18-19 Şubat 2021, Online.

3- Dinler, H., Doğan, Y., & Simsar, A. (2019). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Geri Dönüşüm Farkındalığı Hakkındaki Görüşleri. 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi (IECEC/UOEK-2019), 2-5 Ekim 2019, Kars, Türkiye.

4- Simsar, A., Yalçın, V. & Dinler, H. (2020). 3-4 Yaş Çocukları İçin 21. Yy Becerileri Ölçeği (DAY-1): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. I. Uluslararası Pedagojik Araştırmalar Kongresi (ICOPR’20), 24-26 Haziran. Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye.

5- Yalçın, V., Simsar, A. & Dinler, H. (2020). 5-6 Yaş Çocukları İçin 21. Yy Becerileri Ölçeği (DAY-2): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. I. Uluslararası Pedagojik Araştırmalar Kongresi (ICOPR’20), 24-26 Haziran. Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1- Dinler, H. (2022). Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi Uyum ve Davranış Problemleri. Oral, T. (Ed.), Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları (S. 55-94) içinde. Eğiten Kitap.

Üretilen Ölçme Araçları

1- 3-4 Yaş Çocukları için 21. Yy Becerileri Ölçeği (Dinler – Ahmet – Yalçın 1). https://toad.halileksi.net/olcek/3-4-yas-cocuklari-icin-21-yy-becerileri-olcegi-day-1

2- 5-6 Yas Çocukları için 21. Yy Becerileri Ölçeği (Dinler – Ahmet – Yalçın – 2). https://toad.halileksi.net/olcek/5-6-yas-cocuklari-icin-21-yy-becerileri-olcegi-day-2


Panel

“Vincent Van Gogh‘u Anlamak” (20 Aralık 2018, Pamukkale Üniversitesi – Eğitim Fakültesi Engin Aksel Konferans Salonu)


Seminer

“Froebel’i Anlamak” (15 Mart 2019, Pamukkale Üniversitesi – Eğitim Fakültesi)

“Sanat Eserlerinden Psikolojik Durum Okumaları: Charnley, Wain, Magritte” (17 Aralık 2018, Pamukkale Üniversitesi – İsmail Çetişli Konferans Salonu)

“Eğitim Sürecinde Yenilikçi Çözümler: Artırılmış Gerçeklik” (25 Haziran 2019,  Kilis 7 Aralık Üniversitesi – Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Konferans Salonu)

“Film Gösterimi ve Okumaları: Oyuncak Hikayesi Serisi” (11 Mart 2020, Kilis 7 Aralık Üniversitesi – Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Konferans Salonu)