academia (Ἀκαδημία) curriculum vitae

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1- Dinler, H. , Simsar, A. & Doğan, Y. (2020). 5-6 Yaş Çocukları için 21. yy Becerileri Ölçeği (DAY-2): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. MJER Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14 (32)78-97. (ULAKBİM) DOI

2- Dinler, H. , Simsar, A. & Doğan, Y. (2020). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Geri Dönüşüme Yönelik Düşüncelerinin İncelenmesi. Çocuk ve Gelişim Dergisi, 3 (5), 1-11. (ULAKBİM) DOI

3- Işıkoğlu Erdoğan, … & Dinler, H. (2021). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocukları Değerlendirmedeki Yeterlilik Düzeyleri ve Kullandıkları Araçlar. Yaşadıkça Eğitim, 35 (1), 1-19. (ULAKBİM – EBSCODOI

4- Dinler, H., Simsar, A. & Yalçın, V. (2021). 3-6 Yaş Çocukların 21. Yüzyıl Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. e-Kafkas Journal of Educational Research, 8 (2), 281-303. (ULAKBİM – EBSCO) DOI 

5- Dinler, H. & Cevher-Kalburan, N. (2021). The Effect of Poetry Focused Supportive Educational Program to Preschool Children’s Phonological Awareness, Kastamonu Education Journal, 29(5), 1034-1051. (ULAKBİM) DOI

6- Dinler, H. & Yalçın, V. (2022). Erken Çocukluk Döneminde Gelişen Zihin: Neden ve Nasıl?. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (1), 584-598. (ULAKBİM) DOI

7- Simsar, A., Yalçın, V. ve Dinler, H. (2022). 3-4 Yaş Çocukları için 21. yy. Becerileri Ölçeği (DAY-1): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 11(3), 1284-1303. (ULAKBİM – EBSCO) DOI

8- Simsar, A., Coşkun, L., & Dinler, H. (2024). Impacts of Parent’s Reading Habits at Home on Children’Listening Skills. International Journal on Studies in Education, 6 (2), 240-254. (HW WILSON – EBSCO) DOI


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1- Dinler, H., Doğan, Y., & Simsar, A. (2019, Ekim 2-5). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Geri Dönüşüm Farkındalığı Hakkındaki Görüşleri [Kongre Sözlü Sunum/Özet Bildiri] 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi (IECEC/UOEK-2019), Kars Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye. link

2- Yalçın, V., Simsar, A. & Dinler, H. (2020, Haziran 24-26). 5-6 Yaş Çocukları İçin 21. Yy Becerileri Ölçeği (DAY-1): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması [Kongre Sözlü Sunum/Özet Bildiri] I. Uluslararası Pedagojik Araştırmalar Kongresi (ICOPR’20), Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye. link

3- Simsar, A., Yalçın, V., & Dinler, H. (2020, Haziran 24-26). 5-6 Yaş Çocukları İçin 21. Yy Becerileri Ölçeği (DAY-2): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması [Kongre Sözlü Sunum/Özet Bildiri] I. Uluslararası Pedagojik Araştırmalar Kongresi (ICOPR’20), Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye. link

4- Middleton, J., Tours, S., Simsar, A., Orville, A., Bucha, P. & Dinler, H. (2021, Şubat 18-19). Online Education in the United States and Turkey during the COVID-19 outbreak [Kongre Sözlü Sunum/Özet Bildiri] 44th Annual Conference Eastern Educational Research Association (EERA-2021), Online. link

5- Dinler, H. & Yalçın, V. (2022, Mart 15-17). Erken Çocukluk Döneminde Gelişen Zihin: Neden ve Nasıl? Growth Mindset in Early Childhood: Why and How? [Kongre Sözlü Sunum/Özet Bildiri]. 8th International Academic Studies Conference (UBCAK-2022), Online. link

6- Dinler, H. (2022). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Sanat Eğitiminin Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi [Kongre Sözlü Sunum/Özet Bildiri]. VIII. Turkcess 2022 Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Hatay, Türkiye. link

7- Dinler, H. (2022). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Mülteci Çocuklara İlişkin Algıları: Metafor Analizi Örneği [Kongre Sözlü Sunum/Özet Bildiri]. VIII. Turkcess 2022 Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Hatay, Türkiye. link

8- Dinler, H., Ağca, M.A. & Asıcı, E. (2023, Eylül 20-23). Kriz Sonrası Psikolojik Tepki Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Kongre Sözlü Sunum/Özet Bildiri]. International Education Congress (EDUCongress 2023), Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye. link

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1- Dinler, H. (2018). Rüyadır Sefere Çıkan Gerçek. Boy Kitabevi. ISBN: 978-975-2434-78-3

2- Dinler, H. (2022). Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi Uyum ve Davranış Problemleri. Oral, T. (Ed.), Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları (S. 55-94) içinde. Eğiten Kitap. ISBN: 978-625-8420-26-5

3- Dinler, H. (2023). Yeme Bozukluğu Olan Çocuklar. Alpaydın, B. (Ed.), Erken Çocuklukta Risk Altındaki Çocuklar Öğretmenler ve Aileler (S. 105-120) içinde. Nobel Yayıncılık. ISBN: 978-625-397-812-9

4- (2024). Intelligent Educational Robots in Early Childhood Education. Papadakis, S. & Lampropoulos, G. (Ed.), Intelligent Educational Robots: Toward Personalized Learning Environments (S. xx-xx) içinde. De Gruyter. ISBN: 978-311-135-206-0

Üretilen Ölçme Araçları


Panel

“Vincent Van Gogh‘u Anlamak” (20 Aralık 2018, Pamukkale Üniversitesi – Eğitim Fakültesi Engin Aksel Konferans Salonu)


Seminer

“Fredrich Fröbel’i Anlamak” (15 Mart 2019, Pamukkale Üniversitesi – Eğitim Fakültesi)

“Sanat Eserlerinden Psikolojik Durum Okumaları: Charnley, Wain ve Magritte” (17 Aralık 2018, Pamukkale Üniversitesi – İsmail Çetişli Konferans Salonu)

“Eğitim Sürecinde Yenilikçi Çözümler: Artırılmış Gerçeklik” (25 Haziran 2019,  Kilis 7 Aralık Üniversitesi – Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Konferans Salonu)

“Film Gösterimi ve Okumaları: Oyuncak Hikayesi Serisi” (11 Mart 2020, Kilis 7 Aralık Üniversitesi – Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Konferans Salonu)

“Film Gösterimi ve Okumaları: Charlie’nin Çikolata Fabrikası” (30 Kasım 2022, Kilis 7 Aralık Üniversitesi – Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Konferans Salonu)